ELVYTTÄMINEN

.

Potilaan luo mennessäsi puhuttele & herättele; reagoiko hän?

Tarkista hengittääkö potilas
- nouseeko ja laskeeko rintakehä
- kulkeeko ilma sisään ja ulos
- kiristävätkö vaatteet
Jos potilas ei reagoi, Hälytä apuvoimia: 112 mahdollisimman nopeasti ammattiavun paikalle saamiseksi; ilmoita jos elvytettävä on lapsi!

Hengityksen pysähdyksen oireina; kasvojen väri harmaan kalpea, huulet siniset.

Avaa hengitystiet
Pään oikea asento (leuka lapsella ”90 asteen kulma”, aikuisella ylös ”taakse”)
Jos potilas hengittää: kylkiasento
Jos potilas ei hengitä:

Puhalla lapselle / hukkuneelle
- aloita nopeasti, mutta puhalla rauhallisesti 5 kertaa
- puhallukset ”sovitettava” lapsen koon mukaan; imeväiselle poskipuhallukset (kesto 2 s.)
- sulje sieraimet suulla (lapsi) / sormin (aikuinen)

Tarkkaile,meneekö ilma perille ; rintakehän nousu & lasku, ilma tulee ulos.
Jos ei onnistu; tarkista huulien tiiviys & leuan asento, puhdista suu & nielu.

Jos sydän toimii: jatka puhaltamista

imeväisellä 40-60 x / min.
leikki-ikäisellä 30 x / min.
isolla lapsella 20 x / min.
aikuisella oman hengityksen tahdissa (15-20x / min.)
Jos sydän ei toimi:
Ulkoinen verenkierron elvytys aloitettava = painantaelvytys
paina 30 x (lapsi / aikuinen)
Paineluelvytys vastasyntyneellä 100-130 x / min.&painelu yhdellä sormella
imeväisellä (alle 1v.) 100 x / min. & painelu nännitasosta 1-2 cm alaspäin peukaloilla / etu- ja keskisormella
leikki-ikäisellä (1-7v.) painelukohta etsitään kuten aikuisella, painelu yhdellä kädellä
- oikea painantakohta; rintalastan alapuoliskon keskellä (aikuisella)
- käsien oikea asento; aikuisella& yli 10v., molemmat kädet päällekkäin&suorina, sormet irti rintakehästä, paino vartalosta; rintalasta 3-5 cm alas (sydämen lyönti n.70x/min (painanta) "sovitettava" lapsen koon mukaan
Oikea rytmi lapsella / aikuisella aina 2 puhallusta & 30 painallusta = 2:30 riippumatta elvyttäjien määrästä.

Painelunopeus n. 100 x min, aikuisella 5-6 PPE-sarjaa / min.

Elvytystä on jatkettava,kunnes elintoiminnot palautuvat, potilas on saatettu hoitoon tai voimasi ehtyvät.

.

YLLÄPIDÄ ELVYTYSTAITOASI!