PITKÄMÖN LEIRIKESKUKSEN ALUEEN KEHITTÄMINEN
KUNTALAISTEN ULKOILU- JA VIRKISTYSKÄYTTÖÖN

Aluksi luon lyhyen katsauksen Pitkämön alueen historiaan ja nykytilanteeseen. Sitten esitän tiivistelmän Pitkämö-työryhmän tekemästä loppuraportista V. 1999 Pitkämön alueen kehitysvisioista. Työryhmä mm. teki myös kyselyn opettajille leirikoulujen kehittämisestä Pitkämössä. Tästä minun oli hyvä jatkaa suuntaamalla Pitkämön alueen kehittämiskyselyt tällä kertaa oppilaille. Seuraavaksi käyn läpi esiselvityspörssini tuloksineen Pitkämön leirikeskuksen alueen kehittämisestä kuntalaisten ulkoilu- ja virkistyskäyttöön. Sitten lyhyinä koosteina palavereissa käydyistä ideoista ja lopuksi yhteenveto asiasta.

Haluan kiittää Seinänaapurien Kehittämisyhdistys ry Liiveriä, joka on antaa tavallisille kansalaisille mahdollisuuden yrittää kehittää omaa elinympäristöään. Lisäksi haluan kiittää myös Kurikan kaupungin kehittämispäällikkö Kristiina Saloa, Kurikan kaupungin liikuntasihteeri Timo Hyötyläistä, Kurikan kaupungin nuorisosihteeri, kulttuurivastaava Maija-Leena Rostenia ja Kurikan kyläprojektin ohjausryhmän puheenjohtaja Lasse Mukkalaa saamastani kannustuksesta tämän työni suhteen. Kiitokset myös kyselyn jakaneille opettajille, kyselyyn vastanneille oppilaille ja kaikille palavereissani mukana olleille.

16.7.2003 Kurikassa
Minna Siniketo

Liikunnanohjauspalvelut
Minna Siniketo