Liikunnanohjauspalvelut Minna Siniketo

Kausiohjeet uinneissa

*) Palvelun tarjoaja pidättää oikeuden muutoksiin. 

Kaudessa 10 ohjauskertaa altailla; hinnat ilmoittautumislomakkeessa valitsemanne paketin mukaa  

VESILIIKUNTAPALVELUT LA- / SU-AAMUISIN:

– Vauvauinti (30min.): lämminvesiallas / aloittavat vauvat
– Perheuinti (30min.): lämminvesiallas / jatkavat taaperot
– Vesipeuhu/aloittavat (30min.): lasten allas / arka / vesipelkoinen / lapsi ei kastaudu kokonaan / min.4v; tavoitteena kastautuminen.
– Vesipeuhu/jatkavat (30min.): lasten allas / kastautuu kokonaan veden alle; tavoitteena uinnin alkeet uiden selällään / vatsallaan muutaman metrin.
– Alkeisuintiryhmä (30min.): lasten allas / totuttelua isoon altaaseen kulloisenkin ryhmän tason mukaan; tavoitteena uimataito isossa altaassa.
– Uinnin harrasteryhmä (45min.): iso allas / min. 25m uimataito; tavoitellen uinnin matka- / harrastemerkkiä.
– Uinnin taitoryhmä (45min.): iso allas / min. harrastemerkki suoritettu; tavoitellen uinnin matka- / taitomerkkiä / virallisen uimataitotestin läpäisyä.
– Uinnin tekniikkaryhmä (45min.): iso allas / min. taitomerkki suoritettu; tavoitellen uimakandin ja -maisterin taitoja.
– Merenneitouinti (45min.): eri altaat / min. 100m uimataito
– Junior life saver / hengenpelastus (45min.): iso allas / min. 100m uimataito
– Aikuisten uimakoulu (45min.): lämminvesiallas / ei uimataitoa
– Aikuisten tekniikkaryhmä (45min.): isoallas / min. 25m uimataito; eri uintitekniikoiden harjoittelua
– Vesijumppa (30min.): lämminvesiallas / eri välineistön käyttöä / ei vaadita uimataitoa
– Vesijumppa (30min.): iso kylmä allas / uimataito / juoksuvöiden ym. välineistön käyttöä.

Kaikki tiedustelut mieluiten vain soittaen / WhatsApp-viestinä liikunnanohjaajalle.
Jos soittoonne ei vastata, jättäkää soittopyyntö WhatsAppin kautta.
Osallistujia ei ole vakuutettu Liikunnanohjauspalvelujen puolesta.

UINNEISSA HUOMIOITAVAA:

– TURVALLISUUS: kuluttajaturvallisuuslaki vaatii, että asiakkaalla on oltava tarpeeksi tietoa palvelun turvallisuudesta. Vesiliikuntapalvelusta on tehty lain vaatima Turvallisuusasiakirja ja ilmoitus toiminnasta alueen terveystarkastajalle. Näillä sivulla annettujen ohjeiden lisäksi asiakkaan on noudatettava palveluntarjoajalta saamaansa kausiohjeita ja uimahallin sääntöjä. Näitä turvallisuussääntöjä on ehdottomasti noudatettava uimahallin ollessa tapaturma-altis paikka. Tarkastukset uimaveden laadusta on nähtävillä uimahallin ilmoitustaululla. Sairaana / toipilaana ei saa tulla uimaan. Pukutiloihin ei saa mennä ilman pukukaapin avainta; liikunnanohjaaja on paikalla vasta avainten ollessa esillä. Sulkunauhat allastilojen oviaukkojen edessä tarkoittaa: ALLASTILAT SULJETTU! Allastiloihin ei ole lupa mennä koskaan ennen ohjaajaa eivätkä asiakkaat siten voi itse avata allastilan oviaukkojen sulkunauhoja / mennä niiden alitse! 
Turvallinen vauvauinti alle 1v. lasten kanssa kestää max. 30min. +32 vedessä. Tämän veden laatuvaatimuksen takia aamujen ensimmäisissä vauva- ja perheuimarien käytössä on vain terapia- / pelleallas eikä vauvojen jälkeen altaat ole enää alle 1-vuotiaiden käytettävissä muiden uimarien allastilojen käyttöoikeuden alkaessa. Mahdollisen aikuisen vaihtuessa vauvauimarin vanhemmat ovat itse velvollisia infoamaan ”uintituuraajiaan” turvallisuusasioista (vauvauinnin yleisohjeet netissä). Alle 7v. ja uimataidottomat lapset tarvitsevat uimahalliin oman aikuisen valvomaan lastaan käsivarren etäisyydellä; pelkkiin kellukkeisiin ei pidä turvautua eikä pieniä lapsia voi jättää hetkeksikään omin päin uimahallin missään tiloissa (esim. ei edes toisen lapsen pissattamisen ajaksi). Pienten taaperoiden vaaratilanteet ehkäistään pitämällä lasta aina kädestä kiinni. Oman aikuisen vastuulla on päättää itse, milloin hän päästää lapsensa yksin uimahalliin; tällöin on huomioitava mm. lapsen ikä, uimataito, mahdolliset sairaudet ja persoonallisuus/temperamentti. Palveluntarjoajalle on etukäteen ilmoitettava asiakkaan mahdolliset sairaudet yms. seikat, jotka voivat vaarantaa hänen turvallisuuttaan vedessä. Lapset saatellaan / noudetaan altaalta ennen/jälkeen ryhmän oman aikuisen toimesta; lasta ei saa jättää ”hortoilemaan” yksikseen. Asiakasta velvoitetaan ilmoittamaan välittömästi ohjaajalle / uimavalvojalle, jos asiakas huomaa uimahallin tiloissa epäkohtia tms. turvallisuutta vaarantavia tekijöitä / huomaa jonkun asiakkaan tarvitsevan välitöntä ensiapua. Jos jokin tapaturma sattuu miehille varatuissa tiloissa, niin miehet vetaisevat uikkarit jalkaansa / pyyhkeen lanteilleen, jos naispuolisella ohjaajalla / valvojalla on tarve tulla auttamaan; vastaavasti samoin toimitaan naisille varatuissa tiloissa, jos miespuolisella on tarvetta tulla auttamaan. Uimahalli ei ole avoinna muulle yleisölle ohjauksien aikana, joten ulkopuolisia maksamattomia henkilöitä ei saa tuoda mukanaan uimahalliin; ei edes saunomaan. Jos lapsi jostain syystä poistuu ryhmästä kesken ohjauksen (esim. wc, lämmittely saunassa, oman vanhemman luo) / lähtee pois ennen ohjausajan päättymistä, on tästä aina ilmoitettava ohjaajalle. Jos lapsi ei jaksa olla ryhmässä koko se keston ajan, niin oma aikuinen huolehtii lapsensa turvallisuudesta. Ohjaaja valvoo vain ryhmässään olevia lapsia ja muulloin lapsen oma aikuinen; uimavalvoja valvoo yleistä turvallisuutta. Kaikki ohjaajat ja uimavalvojat ovat täysi-ikäisiä. Näitä turvallisuussääntöjä rikkomalla vielä huomautuksen jälkeenkin, voidaan asiakkaan uintikäynnit evätä korvauksetta.

LUKUKAUDET: kevätkausi toteutetaan tammi-huhtikuun ja syyskausi syys-marraskuun välillä. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi ryhmäinfo ennen kauden alkua.

– ILMOITTAUTUMINEN: alustavia ilmoittautumisia otetaan vastaan pitkin vuotta. Varmemmin mukaan mahtuu ilmoittautuessa ennen kuluvan kauden päättymistä. Uudet asiakkaat ilmoittautuvat soittaen. Asiakkaat saavat hyvissä ajoin ennen kauden alkua ilmoittautumislomakkeen sähköpostitse, johon määräajassa vastaamalla voi ilmoittautua seuraavaksi kaudeksi.

– SOPIVA PALVELU: palveluita tarjotaan kausittain ilmoittautuneiden mukaan. Ohjauksen helpottamiseksi ja johdonmukaisen etenemisen kannalta palvelut on jaoteltu yllä olevan mukaisesti. Älä vähättele / liioittele lapsesi / omaa uimataitoasi, että palveluntarjoaja pystyy ehdottamaan mahdollisimman sopivaa ryhmää. Palvelun valinnassa tärkein kriteeri tulisi olla uimataidon nykyinen taso, mutta käytännön helpottamiseksi sisaruksia voidaan toisinaan laittaa samaan tai perättäisiin ryhmiin. Palvelua valitessanne on hyvä kiinnittää huomio myös lapsen keskittymis- ja ”kylmänsietokykyyn”; jaksaako ja tarkeneeko 45min. isossa kylmässä altaassa. Liikunnanohjaajalta voi halutessaan pyytää suositusta ryhmän valinnassa. Ryhmän vaihto kesken kauden on mahdollista vain, jos asiakkaalla on vaadittu minimi uimataito kyseiseen ryhmään ja ryhmässä on tilaa. Asiakkaan halutessa vaihtaa ryhmää kesken ohjauskauden, veloitetaan siirrosta lisämaksua 10e. Ryhmäkoko on n.10-15 hlö / ryhmä altaasta ja ryhmän tasosta riippuen.

– MAKSU: valitsemanne liikuntapalvelu maksetaan kausittain asiakkaalle lähetetyssä ryhmäinfossa ilmoitettuun eräpäivään mennessä ennen kauden alkamista palveluntarjoajan ilmoittamalle pankkitilille. Maksa palvelusta vasta, kun olet saanut palveluntarjoajalta sähköpostitse edellä mainitun ryhmäinfon. Vasta koko maksun jälkeen paikka palvelussa on varmistettu ja ilmoittautuminen palveluun on sitova eikä annetun eräpäivän jälkeen kausimaksua enää palauteta. Yksi ohjausmaksu oikeuttaa osallistumaan vain yhteen ohjausryhmään. Maksun saajaksi merkitään: Liikunnanohjauspalvelut Minna Siniketo ja laskun viitteeksi viesti: liikunta ja ryhmään osallistuvan nimi. Myöhästyneeseen maksuun lisätään lakisääteinen viivästyskorko 7% ja maksumuistutuksesta peritään 5e. Asiakkaille ei lähetetä erillisiä laskuja, koska tosite maksusta jää maksajan omaan pankkitiliotteeseen. Tarvitessanne tositteen laskusta, peritään siitä 5e laskutuslisä. Palveluissa ei ole kertamaksuja, sillä kausimaksuilla on katettava asiakaspalvelun lisäksi mm. verot (alv. 10%). allasvuokra ja uimavalvonta. Jos asiakas laiminlyö maksunsa palvelujen jo alettua, niin palveluntarjoaja voi poistaa hänet palvelustaan.

– LIIKUNTAETUUDET: halutessanne on mahdollisuus hyödyntää työnantajanne myöntämää etuutta. Tästä on kuitenkin sovittava aina hyvissä ajoin etukäteen ennen kauden alkua palvelutarjoajan, työnantajan ja työntekijän kesken. Etuudet voivat vaihdella työnantajasta riippuen. Työnantajan myöntämä etuus laskutetaan yhdessä erässä kauden päätyttyä ja laskutuslisä on 5e / lasku. Tyky- ja muut vastaavat setelit eivät valitettavasti käy maksuvälineinä.

– POISSAOLOT / PERUMINEN: yksittäisistä poissaoloista ei tarvitse ilmoittaa. Jos tavoitteena on kunnon kohentuminen / harrastuksessa kehittyminen, niin tämä voidaan mahdollistaa vain säännöllisellä osallistumisella. Ollessanne pois monta perättäistä kertaa tai mahdollisesti keskeyttäessänne / lopettaessanne palvelun kesken kauden, toivon teidän ilmoittavan tästä palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajasta riippumattomista syistä (force majeure); esim. vuokratilan käytön peruuntuminen vuokranantajan toimesta tai asiakkaasta itsestä johtuvia poissaoloja ei palveluntarjoaja ole velvollinen hyvittämään millään tavalla. Asiakkaan itsensä täyttämä ja lähettämä sähköinen ilmoittautumislomake tarkoittaa palvelun sitovaa varaamista, koska palvelut muodostetaan näiden ilmoittautumisten mukaan. Tämän jälkeen ennen kauden alkua asiakkaalle vielä lähetetään ryhmäinfo asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin (toimimattomat sähköpostiosoitteet palautuvat automaattisesti palveluntarjoajalle). Asiakkaan on maksettava sitovasti varaamansa palvelu TAI peruttava osallistumisensa ennen kauden alkua. Veloitukseton peruminen on tehtävä kirjallisesti vain sähköpostiosoitteeseen: msiniketo@gmail.com palveluntarjoajan ryhmäinfossa ilmoittamaan eräpäivään mennessä ja asiakkaan on säilytettävä perumisviestinsä niin kauan, että palveluntarjoaja on kuitannut asiakkaalle perumisen hyväksytyn. Eräpäivän jälkeen peruttaessa joudutaan veloittamaan 100% asiakkaan itse varaamansa liikuntapaketin koko summa. HUOM! Maksamatta jättämistä ei katsota paikan perumiseksi, koska asiakas saa ennen kauden alkua ryhmäinfon yhteydessä maksu- ja perumisohjeet.

– SAAPUMINEN / 1. UINTIKERTA: varmistakaa ennen kotoa lähtöä uimavarusteidenne mukanaolo, sillä uimahallin kassa- / kahviopalvelut eivät ole käytettävissä la-su-aamuisin ennen klo:12. Uimahallille olisi hyvä tulla n.15min. ennen oman ryhmän aloitusaikaa ehtiäkseen rauhassa riisuutua ja peseytyä huolellisesti. Uinteihin osallistuvat pääsevät uimahalliin sisälle ryhmäinfossa annettujen aikataulujen mukaisesti. Vauva-/perheuintiryhmien aikana ei ole erillistä uimavalvontaa, jolloin vain ohjausallas on käytettävissä. Mihinkään altaaseen ei saa kukaan koskaan mennä ennen kuin ohjaaja on paikalla! Ulko-ovi sulkeutuu aamun viimeisten ryhmien alkaessa altaassa. Myöhemmät ryhmät voivat tulla jo hyvissä ajoin muihin kuin ohjaajan käytössä olevaan altaaseen, ettei ohjauksessa oleva ryhmä häiriinny. Toivottavaa olisi kuitenkin huomioida, ettei lapsi olisi valmiiksi uupunut ennen oman ryhmänsä alkamista. Kausittain saamassanne ryhmäinfossa ilmoitettu kellonaika tarkoittaa ohjausaikaa altaassa. Uudet asiakkaat: ensimmäisellä uintikerrallanne täyttäkää paperinen yhteystietolomake (ottakaa se uimahallin kassatiskillä olevasta palveluntarjoajan pahvilaatikosta) ja palauttakaa se samaan laatikkoon ennen siirtymistänne pukutiloihin. ”Vanhat asiakkaat” täyttävät uudelleen em. yhteystietolomakkeen vain, jos perheen tietoihin on tullut yhteystietomuutoksia. Allekirjoituksellaan asiakas vakuuttaa lukeneensa, hyväksyneensä ja noudattavansa: tällä sivulla annettuja ohjeita, sähköpostitse saamaansa ryhmäinfoa viitesivuineen sekä uimahallin ohjeita.

– POISTUMINEN: allastiloista on poistuttava viimeistään klo: 12 mennessä, jolloin palveluntarjoajan vuokra-aika päättyy.

– TIEDUSTELUT: mieltänne askarruttavissa uintiasioissa voitte aina ottaa luottamuksellisesti yhteyttä palveluntarjoajaan. Halutessanne voitte antaa myös nimetöntä palautetta jättämällä palautteenne uimahallin kassatiskillä olevaan palveluntarjoajan pahviseen palautelaatikkoon. Kaikki palaute on tervetullutta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
– TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE
löytyy täältä. Ilmoittautuessanne ja osallistuessanne olette hyväksyneet ja sitoudutte noudattamaan tässä kerrottuja palveluohjeita sekä olette tutustuneet Tietosuoja- ja rekisteriselosteen. Osallistuessanne palveluun, sitoudutte noudattamaan tässä annettuja ohjeita.                  

Liikunnanohjauspalvelut
Minna Siniketo