Liikunnanohjauspalvelut Minna Siniketo

Jumpat

  • Jumpan ohjausta tilattavissa esim. kyläkouluille ja -taloille. Asiakasryhminä voi olla mm. työikäiset, seniorit ja erityisryhmät. Jumppien sisältö toteutetaan asiakkaiden toivomuksien mukaan; esim. perusjumppa, keppijumppa, kuntopiiri, step, vesivoimistelu, venyttely ja rentoutus. Jumppien alussa verrytellään, sitten tulee jumpan lihaskunto-osuus ja lopussa venytellään. Jumpissa käydään läpi isot lihasryhmät. Jumppien sisältö pyritään toteuttamaan asiakkaiden kunnon mukaan ja vaikeita askelsarjoja kartetaan. Jumppien tavoitteena on terveyden ylläpito, ilo ja mielen virkistys.
  •  
  • Hintaan vaikuttaa osallistujamäärän lisäksi yksittäisen jumpan kesto ja ohjauskertojen määrä lukukaudessa.
  •  

Pyydä tarjous: Yhteystiedot

Yli 40v. pitkään liikuntaa harrastamattomille suositellaan lääkärin tarkastusta ennen jumppakauden alkua, sillä jumpat on suunnattu perusterveille / ei sairauksia. Mahdollisista sairauksista (esim. astma) olisi hyvä ilmoittaa luottamuksellisesti ohjaajalle ennen jumppaa. Osallistujia ei ole vakuutettu Liikunnanohjauspalvelujen puolesta. Jumppaan ei osallistuta sairaana tai toipilaana. Liikuntavarustuksen lisäksi ota mukaasi jumppa-alusta ja vesipullo. Varaa jumppaan aikaa kokonainen tunti.

Hinnasto

(yksittäisille asiakkaille)

15 kertaa 45 min.       100 e
10 kertaa 45 min.        75 e

Hintaan sisältyy kehon koostumuksen suuntaa-antava mittaus halukkaille kauden alussa ja lopussa, jotta liikkujat voivat itse myös näin seurata omaa kehitystään. Kehon koostumuksen seurata tehdään terveydellisistä syistä.

Senioriliikunta

Tilauksesta saatavissa omia ryhmiä myös senioreille; tarvittaessa myös yksilöohjauksena tai pienryhmätoteutuksena. Sisältö koostetaan osallistujien toiveiden mukaan.

Tarjolla ohjauksen lisäksi luentoja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista; ravitsemus, painonhallinta, liikunta ja lepo. Tavoitellaan aktiivista arkea ja hyvää elämänlaatua. 

Yksilö- ja pienryhmäohjaukset

Kun haluat itsellesi tai pienryhmänä kaveriporukalle tavoitteellista hyvinvointiohjausta laadukkaampaan elämään; kartoitetaan nykyinen tilanteesi ja määritellään ihannetila. Esim. painonhallintaa voi toteuttaa monin eri liikuntamuodoin yhdistettynä terveelliseen ravitsemukseen ja stressittömään olotilaan. 

Tyky-palvelut

Tyky-/ tyhy-palvelut räätälöidään aina asiakkaiden tarpeiden mukaan. 

Liikunnanohjauspalvelut ja luennot tilattavissa työpaikoille säännöllisenä ohjauksena tai hyvinvointipäivinä. Yritysasiakkaille voidaan toteuttaa viikoittaisina ohjauksina työpaikalla tai teemapäivien muodossa työkyvyn / yleiskunnon mittauksina. Henkilöstöllenne voidaan tehdä: esim. UKK-kävelytesti, lihaskuntotestistö tai yhteishenkeä kohottava tyky-päivä. 

Yrityksille, joilla ei ole omaa henkilöstöpäällikköä, voidaan teettää kysely yrityksen hyvinvoinnista / työilmapiiristä. Ulkopuolisen teettämään kyselyyn vastaamiskynnys madaltunee.

Yhteistyötä on tehty myös matkailualan yrittäjien kanssa, kun majoitus- ja ravitsemuspalveluja tarjoavat kaipaavat lisätarjontaa palvelunsa oheen. Tarjolla on tyhy:n lisäksi mm. pikkujouluohjelmaa.   

Liikunnanohjauspalvelut
Minna Siniketo