Liikunnanohjauspalvelut Minna Siniketo

Vauva- ja perheuinti Kurikassa

VAUVAUINNIN HISTORIAA
Vauvauinti on lähtenyt liikkeelle 1960-luvulla alunperin Astraliasta ja USA:sta. Suomeen vauvauinti tuli v.1980-1981. Vauvauinti on vuosien varrella yleistynyt Suomessa. Kurikan Molskiksessa vauvauintitoiminnan järjestämisen on aloittanut Liikunnanohjauspalvelut Minna Siniketo vuonna 2000, jolloin Kurikan uimahallin saneeraus valmistui. Käytössämme on tilava monitoimi- eli terapia-allas; kutsutaan myös pellealtaaksi, jonka syvyys vaihtelee 102 cm – 135 cm. Uinnit Kurikassa järjestetään viikonloppuaamuisin ennen uimahallin yleisöaikaa. Vauvaryhmät ovat aamun ensimmäisinä veden laatuvaatimusten vuoksi, jolloin aloittavien pienten vauvojen uinti alkaa noin klo: 9.

MITÄ VAUVAUINTI SUOMESSA ON?
Vauvauinnilla tarkoitetaan alle puolivuotiaana aloitettua liikkumista +32 asteisessa vedessä koulutetun vauvauinninohjaajan valvonnassa. Vauvauinnissa tutustutaan vedessä liikkumiseen ja veteen elementtinä. Osa toiminnasta on sosiaalista kanssakäymistä vauvauintiryhmässä. Suomessa käytetään Kölnistä lähtöisin olevaa lempeää vauvauintimenetelmää, jossa vauva totutetaan veteen hitaasti ja rauhallisesti eikä siis väkisin. Harhaanjohtavan nimen mukaan vauvaa ei kuitenkaan varsinaisesti opeteta vielä uimaan.

VAUVAUINNIN TAVOITTEET
Suomessa vauvauinnin tavoitteena on iloinen vesileikkihetki, jolloin vauva totuttelee veteen. Pyrkimyksenä on saada vauva kokemaan vesi miellyttävänä elementtinä, jossa hän saa edetä omassa tahdissaan. Kurikassa perinteisiin kuuluu saada vauvan lisäksi molemmat vanhemmat sekä myös vauvan mahdolliset sisarukset veden ystäviksi, jolloin vauvauinti olisi koko perheen yhteinen harrastus. Vauvauinnin avulla johdatellaan terveelliseen, säännölliseen ja johdonmukaiseen liikuntaharrastukseen, mutta ei unohdeta joustavuutta. Tarkoituksena on myös lisätä vesiturvallisuutta ja myöhemmässä vaiheessa uimataitoa.

VAUVAUINTIIN OSALLISTUMINEN JA OSALLISTUMISEDELLYTYKSET
Napatyngän irrottua voi haluttaessa aloittaa harjoitukset jo kotona totutellen uimahallin allasveden lämpötilaan laskien vauvan kylpyvesi vähitellen noin + 32 asteeseen. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista. Vauvauinnin voi aloittaa ohjatussa ryhmässä lapsen ollessa n.3-4kk ja painon ollessa vähintään 5kg. Tällöin vauvan valveillaoloaika on tarpeeksi pitkä ja voimat riittävät rasituksesta selviytymiseen. Myös lämmönsäätelykyky on kehittynyt riittävästi. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton yleisohjeistus: ”Alle yksivuotiasta lasta ei ole suositeltavaa viedä uimahalliin tai kylpylään muuten kuin järjestetyn vauvauintitoiminnan yhteydessä.” Ryhmään osallistuvilta vauvauintiperheiltä vaaditaan tutustumista tämän sivun alimpana oleviin infolinkkeihin; vauvauinnin yleisohjeisiin ja kausiohjeisiin.

VAUVAUINNIN SISÄLTÖ
Vauvauinti on alkujaan perustunut ns. sukellusrefleksin hyväksikäyttöön, jolloin vauvan hengitystiet sulkeutuvat sukelluksen aikana. Refleksi ilmenee varmimmin alle ½-vuotiailla, jonka jälkeen se heikkenee muuttuen opituksi tavaksi sitä harjoiteltaessa. Vauvauinnin voi kuitenkin aloittaa myös myöhemmin 6kk jälkeen, sillä sukellusharjoitukset eivät ole uintien oleellisin asia. Vauvauinnissa mm. uitetaan vauvaa erilaisin ottein eri asennoissa, otetaan vesileikkejä / loruttelua, harjoitetaan tasapainoa / aistitoimintoja / käsitettely- ja liikkumistaitoja jne.

KAUANKO VAUVAUINTIA VOI HARRASTAA?
Vauvauintia voi harrastaa n.1 ikävuoteen saakka eli 2 lukukautta ja tämän jälkeen siirrytään ns. perheuintiryhmään, jonka toiminta on suunnattu yli 1v. Perheuintiryhmässä pyritään ohjaamaan lasta itsenäiseen liikkumiseen vedessä kellukkeiden avulla ja tässä ryhmässä perhe voi olla niin kauan kuin haluaa. Lapsen täytettyä 4v., hän voi osallistua puolen tunnin vesipeuhuryhmään, jolloin vanhemmat eivät enää ole mukana samassa altaassa. Vesipeuhun kautta lapsi voi jatkaa uimakouluryhmiin ja edetä uimataidoissaan tasolta toiselle Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton vaatimukset täyttäviä uintimerkkejä suorittaen. 

KUINKA ILMOITTAUDUN VAUVAUINTIIN?
Vapaat vauvauintipaikat annetaan ilmoittautumisjärjestyksessä; ilmoittaudu syksyn 2024 uinteihin klikkaamalla alla olevaa laatikkoa.
Tiedustele soittaen / WhatsApp / 
yhteystietolomakkeella

Liikunnanohjauspalvelut
Minna Siniketo